Friday, January 20, 2012

SEMUA GURU ADALAH GURU DISIPLINMATLAMAT DISIPLIN
Disiplin akan melahirkan individu yang dapat memimpin diri sendiri dalam hidupnya pada masa hadapan. Â Most authorities agree that without a comfortable disciplinary situation, the teacher's job becomes frustrating and often unbearable, and as a result, little teaching or learning takes place.

SEMUA GURU ADALAH GURU DISIPLIN
Guru bukan sahaja mempunyai peranan dan tanggungjawab mengajar tetapi juga mengurus dan mendidik; iaitu membentuk sikap, nilai dan akhlak murid-murid melalui pengajaran formal, tidak formal dan melalui perlakuan diri sendiri yang baik,
Guru memainkan peranan penting dalam medisplinkan murid kerana guru adalah orang yang paling rapat dan perantara lansung antara murid dengan kehendak sekolah dan system pendidikan.
Oleh itu, pelaksana disiplin sekolah adalah tanggungjawab dan tugas hakiki semua guru dan bukan tanggungjawab Guru Besar atau pengetua, guru-guru Penolong Kanan dan guru-guru Disiplin semata-mata
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1975 mengenai Disiplin Di Sekolah, PeraturanperaturanSekolah untuk Murid-murid

Adalah seperti tuan termaklum, satu di antara tujuan pelajaran ialah untuk menanamkan asas disiplin ke dalam hati sanubari murid-murid sekolah. Ini bukan tugas dan tanggungjawab guru besar sahaja, bahkan tugas dan tanggungjawab semua guru lain. Oleh hal yang demikian semua guru hendaklah juga memahami benar-benar bahawa tiap-tiap mereka itu adalah bertanggungjawab untuk memelihara disiplin sesebuah sekolah
Buku Panduan Tatacara Disiplin SekolahUntuk Guru Besar dan Guru (1988).

Tiga peranan guru dalam kawalan disiplin murid;
>Mengawas disiplin di dalam bilik darjah.
>Menjalankan hukuman disiplin apabila diarahkan oleh Guru Besar atau Pengetua secara nyata atau khusus mengikut peraturan-peraturan yang ada;
>Mengawas disiplin di luar bilik darjah, di sekitar sekolah dan semasa kegiatan-kegiatan rasmi di luar sekolah;

OBJEKTIF HUKUMAN
Mencegah pelajar yang bersalah mengulangi kesalahan mereka
Mencegah pelajar yang merbahaya atau bersalah daripada mempengaruhi pelajar lain
Memberi ingatan kepada pelajar lain supaya tidak melakukan kesalahan
Setiap kesalahan yanng terbukti dan sabit kesalahannya akan mendapat hukuman yang setimpal
Memperbaiki tingkahlaku pelajar yang bermasalah

JENIS HUKUMAN/TINDAKAN:
Hukuman dalam Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar dan Guru ialah
Nasihat/amaran
Denda wang (ambil kira kemampuan pelajar)
Penahanan dalam kelas
Hukuman rotan
Gantung persekolahan
Buang daripada sekolah

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Site Meter Jam
Kalender

widgeo
 • ISILAH KEHIDUPAN ANDA DENGAN ZIKRULLAH
 • BACAAN AL QURAN 1
 • BACAAN AL QURAN 2
 • BACAAN AL QURAN 3
 • BACAAN AL QURAN 4
 • BACAAN AL QURAN 5
 • BACAAN AL QURAN 6
 • ...............................
 • KATA - KATA MOTIVASI


  Dapatkan Mesej Bergambar di Sini