Monday, March 3, 2014

PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 2014 : UJIAN AMALITARIKH WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS MASA
SIDANG 1
07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
08:00 pagi — 09.00 pagi ETE 101     Keselamatan Industri 1 jam
07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
08:00 pagi — 10.00 pagi MPI 103     Lukisan Geometri 2 jam
MTA 101     Amalan Bengkel 2 jam
ETN 102     Lukisan Kejuruteraan Elektronik 2 jam
07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
08:00 pagi — 10.30 pagi BPP 101
     Automasi Pejabat
20/05/14 BPP 102     Kurier Dan Dispatch 2 ½ jam 
Selasa BPP 103     Pengendalian Mel & Perkhidmatan Pelanggan
BPP 104     Sistem Pemfailan
07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
08:00 pagi — 11.00 pagi MTK 101
    Pengenalan Kepada Teknologi Kimpalan
3 jam
MTK 104     Pemotongan Mekanikal
07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
08:00 pagi — 12.00 tgh WTP 101
    Pengenalan Kepada Teknolagi Pembinaan
WTP 102     Amalan Keselamatan Dalam Industri Pembinaan
WTP 103     Peralatan Dan Kelengkapan Dalam Pembinaan 4 jam
WTP 105     Kerja Asas
WTP 106     Tetulang Dan Kerja Konkrit 1
TARIKH WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS MASA
SIDANG 2
09:35 pagi — 09:45 pagi ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
09:45 pagi — 10.45 pagi ETE 101     Keselamatan Industri 1 jam
10:35 pagi — 10:45 pagi ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
10:45 pagi — 12.45 tgh MTA 101     Amalan Bengkel 2 jam
11:05 pagi — 11:15 pagi ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
11:15 pagi — 01.30 ptg BPP 101
     Automasi Pejabat
BPP 102     Kurier Dan Dispatch 2 ½ jam 
BPP 103     Pengendalian Mel & Perkhidmatan Pelanggan
BPP 104     Sistem Pemfailan
BPP 103     Pengendalian Mel & Perkhidmatan Pelanggan
20/05/14 01:50 ptg — 02:00 ptg ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
Selasa 02:00 ptg — 05.00 ptg MTK 101
    Pengenalan Kepada Teknologi Kimpalan
3 jam
MTK 104     Pemotongan Mekanikal
01:50 ptg — 02:00 ptg ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
02:00 ptg — 06.00 ptg WTP 101
    Pengenalan Kepada Teknolagi Pembinaan
WTP 102     Amalan Keselamatan Dalam Industri Pembinaan
WTP 103     Peralatan Dan Kelengkapan Dalam Pembinaan 4 jam
WTP 105     Kerja Asas
WTP 106     Tetulang Dan Kerja Konkrit 1
TARIKH WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS MASA
SIDANG 3
11:20 pagi — 11:30 pagi ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
11:30 pagi — 12.30 tgh ETE 101     Keselamatan Industri 1 jam
20/05/14 01:50 ptg — 02:00 ptg ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
Selasa 02:00 ptg — 04.00 ptg MTA 101     Amalan Bengkel 2 jam
SIDANG 4
01:50 ptg — 02:00 ptg ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
02:00 ptg — 03.00 ptg ETE 101     Keselamatan Industri 1 jam
04:35 ptg — 04:45 ptg ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
04:45 ptg — 06.45 ptg MTA 101     Amalan Bengkel 2 jam
TARIKH WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS MASA
SIDANG 1
07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
08:00 pagi — 10.00 pagi MPI 104     Pengukuran, Alat Tangan Dan Kerja Menggegas 2 jam
MTA 102     Penyelenggaraan Kenderaan dan Enjin 2 jam
ETE 102     Asas Kejuruteraan Elektrik 2 jam
ETN 103
    Prinsip Kejuruteraan Elektrik
ETN 104     Prinsip Kejuruteraan Elektronik 2 jam
ETN 105     Asas Penggunaan Alatan Pengujian
SIDANG 2
10:35 pagi — 10:45 pagi ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
10:45 pagi — 12.45 tgh MPI 104     Pengukuran, Alat Tangan Dan Kerja Menggegas 2 jam
MTA 102     Penyelenggaraan Kenderaan dan Enjin 2 jam
21/05/14 ETE 102     Asas Kejuruteraan Elektrik 2 jam
Rabu ETN 103
    Prinsip Kejuruteraan Elektrik
ETN 104     Prinsip Kejuruteraan Elektronik 2 jam
ETN 105     Asas Penggunaan Alatan Pengujian
SIDANG 3
07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
08:00 pagi — 11.00 pagi MTK 101
    Pengenalan Kepada Teknologi Kimpalan
3 jam
MTK 104     Pemotongan Mekanikal
07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
08:00 pagi — 12.00 tgh WTP 101
    Pengenalan Kepada Teknolagi Pembinaan
WTP 102     Amalan Keselamatan Dalam Industri Pembinaan
WTP 103     Peralatan Dan Kelengkapan Dalam Pembinaan 4 jam
WTP 105     Kerja Asas
WTP 106     Tetulang Dan Kerja Konkrit 1
01:50 ptg — 02:00 ptg ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
02:00 ptg — 04.00 ptg MPI 104     Pengukuran, Alat Tangan Dan Kerja Menggegas 2 jam
MTA 102     Penyelenggaraan Kenderaan dan Enjin 2 jam
ETE 102     Asas Kejuruteraan Elektrik 2 jam
ETN 103
    Prinsip Kejuruteraan Elektrik
ETN 104     Prinsip Kejuruteraan Elektronik 2 jam
ETN 105     Asas Penggunaan Alatan Pengujian
TARIKH WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS MASA
SIDANG 4
04:35 ptg — 04:45 ptg ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
04:45 ptg — 06.45 ptg MTA 102     Penyelenggaraan Kenderaan dan Enjin 2 jam
21/05/14 ETE 102     Asas Kejuruteraan Elektrik 2 jam
Rabu
01:50 ptg — 02:00 ptg ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
02:00 ptg — 05.00 ptg MTK 101
    Pengenalan Kepada Teknologi Kimpalan
3 jam
MTK 104     Pemotongan Mekanikal
01:50 ptg — 02:00 ptg ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
02:00 ptg — 06.00 ptg WTP 101
    Pengenalan Kepada Teknolagi Pembinaan
WTP 102     Amalan Keselamatan Dalam Industri Pembinaan
WTP 103     Peralatan Dan Kelengkapan Dalam Pembinaan 4 jam
WTP 105     Kerja Asas
WTP 106     Tetulang Dan Kerja Konkrit 1
SIDANG 1
07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
08:00 pagi — 10.00 pagi MTA 103     Sistem Elektrik Asas 2 jam
WTP 104     Lukisan Teknik Dan Lukisan Bangunan 2 jam
ETE 104     Mesin Arus Terus 2 jam
SIDANG 2
10:35 pagi — 10:45 pagi ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
10:45 pagi — 12.45 tgh MTA 103     Sistem Elektrik Asas 2 jam
ETE 104     Mesin Arus Terus 2 jam
SIDANG 3
22/05/14 01:50 ptg — 02:00 ptg ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
Khamis 02:00 ptg — 04.00 ptg MTA 103     Sistem Elektrik Asas 2 jam
ETE 104     Mesin Arus Terus 2 jam
SIDANG 4
04:35 ptg — 04:45 ptg ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
04:45 ptg — 06.45 ptg MTA 103     Sistem Elektrik Asas 2 jam
ETE 104     Mesin Arus Terus 2 jam
TARIKH WAKTU KOD KERTAS NAMA KERTAS MASA
SIDANG 1
07:50 pagi — 08:00 pagi ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
26/05/14 08:00 pagi — 10.00 pagi MTA 104     Asas Kimpalan 2 jam
Isnin
SIDANG 2
10:35 pagi — 10:45 pagi ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
10:45 pagi — 12.45 tgh MTA 104     Asas Kimpalan 2 jam
SIDANG 3
01:50 ptg — 02:00 ptg ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
02:00 ptg — 04.00 ptg MTA 104     Asas Kimpalan 2 jam
SIDANG 4
04:35 ptg — 04:45 ptg ……... Taklimat Ketua Pengawas kepada calon 10 minit
04:45 ptg — 06.45 ptg MTA 104     Asas Kimpalan 2 jam

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Site Meter Jam
Kalender

widgeo
 • ISILAH KEHIDUPAN ANDA DENGAN ZIKRULLAH
 • BACAAN AL QURAN 1
 • BACAAN AL QURAN 2
 • BACAAN AL QURAN 3
 • BACAAN AL QURAN 4
 • BACAAN AL QURAN 5
 • BACAAN AL QURAN 6
 • ...............................
 • KATA - KATA MOTIVASI


  Dapatkan Mesej Bergambar di Sini